Individuals:

Overlander, Jonker Volkert

GRAMPS ID I2104
Birth Name Overlander, Jonker Volkert
Gender male

Events

Birth 1570-07-10
Death 1630-10-18

Families

Married Wife Hooft, Geertruyd Jansdochter [I2103]
  Marriage 1599
  Narrative

Zij hebben 10 kinderen

Source References

  1. Het Geslacht Hooft [S0001]
    1. Text: claes en trijntjeszoon [...] werd Raad 1605, Schepen 1608, 5, 9, 10; in de Admiraliteit van 1614 tot Uo [sic] Apr. 1621, als hij bij surrogatie Burgemeester werd; op nieuw Anno 1628; gecomm. Raad in den Haag 1 Mei 1629 tot zijn sterfdag [...]. Noot: Hij is , door den Koning van Engeland Jacobus I, tot den adelstand verheven, den 21 April 1640 en wel, zoo als in het nog voorhanden diploma vermeld wordt, ter zake van gewichtige diensten door hem aan dien Vorst bewezen. Het origineel was op de Genealogische Heraldische Tentoonstelling ,in Aug. en Sept. 1880 te 's Gravenhage gehouden, aanwezig, en is het eigendom van den Heer D. de Graeff van Polsbroek, aldaar.

Pedigree

  1. Overlander, Jonker Volkert
    1. Hooft, Geertruyd Jansdochter